Kampagne3

Miljøpolitik

Miljøpolitik

Poul Nielsen Automobiler ApS blev som et af de første autoværksteder i Danmark certificeret efter ISO 14001:2004

Miljøpolitik for Poul Nielsen Automobiler ApS:

Vores værksted har mere end 40 års erfaring med BMW, verdens p.t. mest bæredygtige bilmærke. Derfor sætter Poul Nielsen Automobiler ApS fokus på de miljø- og klimabelastninger, vi påfører vore omgivelser.

Overordnet vil Poul Nielsen Automobiler ApS arbejde for:

  1. at minimere forbruget af ressourcer, og samtidig sikre at ressourcerne udnyttes optimalt, uden at det går ud over kvaliteten.
  2. at begrænse udledningen af drivhusgasser som følge af driften ved at energioptimere.
  3. at bidrage til at vore kunders biler kører med mindst mulig miljøbelastning.
  4. at vi overholder bindende forpligtelser, herunder myndighedskrav og andre miljørelevante aftaler vi har tilsluttet os.
  5. at forebygge forurening fra driften og løbende styrke miljøledelsessystemet med henblik på at forbedre miljøpræstationen.
  6. at vi gennem formidling og uddannelse påvirker ansatte, kunder og leverandører til at agere miljøansvarligt.
  7. at fastholde en DS/EN ISO14001 certificering til gavn for os selv, vores kunder og vores omgivelser.

 

Michael Nielsen 15.08.2017